W poniedziałek 11 kwietnia w Centrum Organizacji Pozarządowych odbyła uroczysta wystawa najlepszych prac w konkursie architektonicznym na koncepcję rozbudowy i nadbudowy budynku zaplecza sportowego „Domu Sportowca” Stadionu Miejskiego w Luboniu przy ulicy Rzecznej 2.

Organizatorami konkursu byli Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, Miasto Luboń oraz LOSIR Sp. z o.o. Do konkursu zaproszono studentów studiów inżynierskich Wydziału Architektury PP, dla których była to jednocześnie praca dyplomowa. Zgłosiło się 7 osób, które na podstawie określonych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przygotowali swoje prace.

W dniu 21 marca w budynku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Studenckiego na koncepcję rozbudowy i nadbudowy budynku zaplecza sportowego „Domu Sportowca” Stadionu Miejskiego w Luboniu przy ulicy Rzecznej 2. Jury w pięcioosobowym składzie pod kierunkiem Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej   prof.dr hab. arch. Ewy Pruszewicz – Sipińskiej wybrało trzy prace. Wyróżnienie otrzymała praca p.Marty Nowak, II miejsce i nagrodę 1000 zł otrzymała p.Natalia Siemieniuk, a I miejsce przypadło wraz z nagrodą 4000 zł p.Natalii Popielec.

Na poniedziałkowym spotkaniu nagrody i wyróżnienia autorkom wspomnianych prac wręczyli p.Prodziekan Wydziału Architektury PP dr hab. Barbary Świt – Jankowskiej, Zastępca Burmistrz Miasta Lubonia p. Dorota Franek oraz Prezes LOSIR Sp. z o.o. , p. Michał Kosiński.

W swoich wystąpieniach w/w podkreślali nowatorskie podejście autorek prac do opracowania koncepcji, bardzo dobrą współpracę przy przeprowadzeniu konkursu oraz wiarę w praktyczną realizację zawartych w pracach konkursowych rozwiązań i pomysłów.          

WCAG