Tradycyjnie w sierpniu na obiektach LOSIR odbędą się zgrupowania szkoleniowe. Dzięki współpracy z Szkołą Podstawową
nr 5 zapewniane są noclegi w specjalnie w tym celu przygotowanych klasach szkolnych, a na obiektach Spółki odbywają się treningi. W tym roku od 31 lipca do 14 sierpnia swoje umiejętności będą doskonalili zawodnicy badmintona z Akademii Sportu Victoria z Wrocławia. Spodziewany jest przyjazd około 50 zawodników i 7 trenerów. Jest już kolejny pobyt ekipy prowadzonej przez trenera Marcina Ociepę, który zawsze w samych superlatywach wyraża się o warunkach do treningu, zakwaterowaniu oraz wyżywieniu serwowanych przez LOSIR Catering.

Od 13 do 22 sierpnia zaplanowane jest zgrupowanie kadry Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego, w którym będą uczestniczyć najlepsi młodzi tenisiści stołowi z Wielkopolski. Jest także kolejny obóz WZTS, który od lat przygotowuje swoich zawodników do kolejnego sezonu startowego. I mamy nadzieję, że znowu starty Wielkopolan na arenie ogólnopolskiej przyniosą sukcesy, będące też efektem treningów na letnim obozie szkoleniowym w Luboniu.

WCAG