Informujemy, że od dnia 3.01.2022 parking przed Halą LOSIR będzie dostępny przez całą dobę.

Związane to jest z budową ulicy Długiej i przyległych ciągów komunikacyjnych.

WCAG